fbpx

Chúng tôi phục vụ ai

Chúng tôi tự hào phục vụ Quận Bernalillo — ngôi nhà của chúng tôi — và các cộng đồng mà chúng tôi đến từ và đã làm việc trong nhiều năm như: South Broadway, San Jose, Santa Barbara Martineztown, La Mesa, Trumbull, Westgate, South Valley, Mt. , và Kirtland, nơi đã trải qua tỷ lệ nhiễm COVID-19, tử vong và chi phí kinh tế liên quan đến COVID-19 không tương xứng.

Trang web CST đã được tải