fbpx

Biết quyền của bạn | Thực hiện quyền của bạn

Những điều bạn cần biết về Xét nghiệm COVID-19 và Tiêm chủng

Thông tin này được cập nhật kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2022 và có thể thay đổi.

Không. Bạn có quyền tìm kiếm điều trị y tế. Các cơ quan di trú có chính sách tránh các hành động cưỡng chế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám sức khỏe, chăm sóc khẩn cấp và văn phòng bác sĩ.

Không. Bạn có quyền đi xét nghiệm và / hoặc tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí. Nếu bạn không có bảo hiểm hoặc không có giấy tờ, hãy nói chuyện với nhà cung cấp để xem liệu họ có đồng ý lập hóa đơn cho chính phủ liên bang cho các dịch vụ COVID-19 để bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào hay không.

Không. Nếu bạn không có giấy tờ tùy thân có ảnh, bạn có quyền nói "Tôi đang cần dịch vụ y tế nhưng không có giấy tờ tùy thân có ảnh."

Không. Bạn không phải chia sẻ tình trạng nhập cư của mình với nhân viên y tế. Nếu họ hỏi, bạn có thể nói điều gì đó như "Tôi chọn không trả lời câu hỏi này." Nếu họ từ chối chăm sóc y tế vì tình trạng nhập cư của bạn hoặc vì bạn từ chối chia sẻ tình trạng nhập cư của mình, vui lòng liên hệ với ACLU của New Mexico theo số 505-266-5915.

Quý vị có quyền có thông dịch viên miễn phí khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế cộng đồng. Các bệnh viện và trung tâm y tế cộng đồng có thể sử dụng nhân viên song ngữ, dịch vụ thông dịch qua điện thoại, hoặc thông dịch viên có trình độ chuyên môn để hỗ trợ bệnh nhân.

Sau khi bạn nhận được liều đầu tiên, bạn sẽ nhận được thẻ CDC Vaccine cho bạn biết bạn đã nhận được loại vắc xin COVID-19 nào, ngày bạn nhận được và nơi bạn nhận được. Giữ thẻ này ở một nơi an toàn. Bạn cũng sẽ nhận được một tờ thông tin về loại vắc xin COVID-19 cụ thể mà bạn đã nhận để giúp bạn hiểu những rủi ro và lợi ích liên quan đến vắc xin.

Nói chung, có. Luật pháp không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế chia sẻ thông tin tiết lộ bệnh nhân là ai hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bệnh nhân mà không có sự cho phép của bệnh nhân (có một số trường hợp ngoại lệ rất hạn chế). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tình trạng nhập cư có nằm trong diện bảo vệ này hay không. Do đó, bệnh nhân không nên tiết lộ tình trạng nhập cư của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Được xác nhận bởi

640px-New_ACLU_Logo_2017.svg
Trang web CST đã được tải