fbpx

Thông tin sức khỏe

Huyền thoại COVID-19

Tìm hiểu sự thật về những huyền thoại về tiêm chủng, thuốc tăng cường và điều trị COVID-19.

Chủng ngừa

Nguy cơ COVID-19 là có thật. Tìm hiểu sự thật về vaxx trước khi bạn quyết định.

Mặt nạ & Bộ dụng cụ kiểm tra

Khai thác tối đa mặt nạ của bạn và khám phá sự khác biệt giữa các bộ dụng cụ thử nghiệm.

Biết quyền của bạn

Đảm bảo rằng bạn biết các quyền của mình trước khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bắn tăng cường

Hãy tung tên lửa đẩy lên! Tìm hiểu sự thật về các lần chụp tăng cường COVID-19.

Nguồn cộng đồng

Tìm các nguồn lực địa phương từ nhà ở đến hỗ trợ thực phẩm.

Tình trạng COVID kéo dài hoặc sau COVID là gì?

Tìm hiểu các triệu chứng sau COVID

Nơi làm việc lành mạnh

Đạo luật Nơi làm việc Lành mạnh của New Mexico năm 2021

Trang web CST đã được tải