fbpx

Sự kiện

Xem danh sách & rarr;

Sự kiện mới nhất trước đây

Triển lãm nghệ thuật

Lễ kỷ niệm mùa đông cộng đồng: lễ hội tôn vinh những người thân yêu đã mất do COVID-19 và các hoạt động cho cả gia đình.

Lễ kỷ niệm mùa đông cộng đồng

Công viên cổng Dolores Huerta 100 Isleta Blvd. SW, Albuquerque

Lễ kỷ niệm mùa đông cộng đồng: lễ hội tôn vinh những người thân yêu đã mất do COVID-19 và các hoạt động cho cả gia đình.

Thứ Sáu tại Chợ Người trồng La Familia

Công viên cổng Dolores Huerta 100 Isleta Blvd. SW, Albuquerque

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Sáu hàng tuần tại Chợ Người trồng La Familia từ 4:30 chiều đến 7:30 tối để hỗ trợ các sáng kiến về thực phẩm và sức khỏe địa phương.

Trang web CST đã được tải